KAI Shun Pro Sho Usuba 16,5cm Blade Detail

KAI Shun Pro Sho Usuba 16,5cm Blade Detail